Europejskie wymogi dotyczące opon zimowych


W Polsce do dziś nie wszedł obowiązek stosowania opon zimowych. Ale wybierając się za granicę musisz liczyć się z tym, że u naszych sąsiadów obowiązuje nakaz ich używania. W każdym z krajów europejskich funkcjonują różne przepisy w zakresie użytkowania opon zimowych oraz łańcuchów. Poniżej prezentujemy zebrane informacje na ten temat, ale ponieważ przepisy mają to do siebie, że nieustannie ulegają zmianom – przed wyjazdem zawsze upewnijcie się czy jesteście dobrze przygotowani.

Austriaod 1 listopada do 15 kwietnia pojazdy muszą być wyposażone w opony zimowe, jeśli warunki pogodowe tego wymagają. Opony powinny być opatrzone jednym z typowych znaków: M + S, M.S. lub M&S i mieć minimalną głębokość bieżnika 4 mm dla opon radialnych i 5 mm dla opon diagonalnych. Alternatywnie, pojazdy z oponami letnimi muszą mieć łańcuchy.

Opony z kolcami mogą być używane tylko od 1 października do 31 maja, regionalne przepisy mogą jednak wydłużać ten okres. Kierowcy pojazdów wyposażonych w takie opony muszą przestrzegać specjalnych ograniczeń prędkości (80 km/h poza terenem zabudowanym,100 km/h na autostradach), a samochód oznaczyć specjalnym znakiem dostępnym m.in. na stacjach benzynowych. Stosowanie łańcuchów zamiast opon zimowych jest dopuszczalne, tylko jeżeli droga jest stale lub prawie zawsze pokryta śniegiem lub lodem. W ekstremalnych warunkach władze wprowadzają obowiązek jazdy w łańcuchach. Wszystkie koła napędowe lub co najmniej dwa na tej samej osi, muszą być wyposażone w łańcuchy. Zalecana maksymalna prędkość wówczas to 40 km/h.

 

blegia_flagaBelgiaOpony zimowe nie są obowiązkowe. Użytkowanie opon z kolcami jest zabronione. Zarówno latem i zimą minimalna głębokość bieżnika powinna wynosi 1,6 mm.

Bośnia – od 15 listopada do 15 kwietnia wyposażenie zimowe jest obowiązkowe na wszystkich drogach pokrytych śniegiem (wymagane jest oznaczenie na oponach M&S). Minimalnie jedna para łańcuchów musi być założona na oś napędową w przypadku pokrywy śnieżnej na drogach od 5cm. Wszystkie autokary i ciężarówki powinny być wyposażone w łopaty do odgarniania śniegu. Użytkowanie opon z kolcami jest zabronione. Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm.

Bułgaria – opony zimowe nie są obowiązkowe. Zabrania się używania opon z kolcami. Zarówno latem i zimą głębokość bieżnika powinna wynosi 1,6 mm. Od 1 listopada do 31 marca łańcuchy śnieżne należy wozić w pojeździe, a korzystanie z nich jest obowiązkowe przy jeździe po drogach górskich. Łańcuchy należy stosować zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych i muszą być zamontowane przynajmniej na dwóch kołach napędowych. Samochody nieodpowiednio wyposażone mogą być niedopuszczone do ruchu po niektórych drogach oraz mogą zostać niewpuszczone do Bułgarii.

Chorwacja – łańcuchy śnieżne lub opony zimowe są obowiązkowe, kiedy na drogach leży przynajmniej 5-centymetrowa warstwa śniegu lub gdy drogę pokrywa lód. W pojeździe należy wozić jedną parę łańcuchów na oś napędową, jak również łopatę do odgarniania śniegu. Samochody nie posiadające wyposażenia zimowego nie będą wpuszczane na drogi. Policja ma prawo nakazać kierowcy założenie łańcuchów lub odstawienie pojazdu do miejsca, gdzie można zamontować łańcuchy oraz odpowiednie opony. Minimalna głębokość bieżnika zimą wynosi 4 mm. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione.

Uwaga: W ciężkich warunkach zimowych jest zabroniony ruch samochodów ciężarowych z przyczepami.

Wyjątkowo, minister właściwy do spraw transportu może postanowić, że w niektórych miejscach w kraju, w określonym czasie opony zimowe są obowiązkowe dla poszczególnych kategorii lub rodzajów pojazdu, niezależnie od istnienia zimowych warunków pogodowych.

Czechy – od 1 listopada do 31 marca pojazdy muszą być wyposażone w opony zimowe, jeżeli drogi są pokryte stałą warstwą śniegu lub lodu albo można założyć na podstawie panujących warunków atmosferycznych, że śnieg i lód pojawi się na drodze podczas jazdy. Głębokość bieżnika powinna wynosić min. 4 mm. Opony z kolcami są zabronione zimą. Kierowcy pojazdów o ładowności ponad 7,5 tony muszą wozić ze sobą łańcuchy, a samochody w nie wyposażone nie mogą przekraczać prędkości 50 km/h.

   Dania – minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm dla pojazdów do 3,5 tony oraz 1 mm dla pojazdów o większej ładowności. Nie ma szczególnych przepisów dotyczących stosowania łańcuchów lub opon zimowych. Opony z kolcami są dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia.

Estonia – łańcuchy śnieżne nie są obowiązkowe. Opony zimowe są dozwolone od 15 października do 31 marca, a obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca. W przypadku wyjątkowo trudnych dróg lub bardzo złych warunków atmosferycznych jest dopuszczane używanie opon z kolcami od 1 października do 30 kwietnia.

Finlandiaopony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do końca lutego wymagane jest stosowanie łańcuchów śnieżnych w miesiącach zimowych. Stosowanie opon z kolcami jest dozwolone od 1 listopada do 31 marca. Głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 3 mm.

Francja – opony zimowe nie są obowiązkowe, stosowanie opon z kolcami nie jest dozwolone w przypadku pojazdów o ładowności całkowitej ponad 3,5 tony, z wyjątkiem pewnych określonych zastosowań. Łańcuchy śnieżne należy zakładać na koła w pojazdach korzystających z dróg ośnieżonych lub oznakowanych znakiem „Equipements speciaux obligatoires”. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1 mm.

Grecjaopony zimowe nie są obowiązkowe. Zabrania się używania opon z kolcami. Zarówno latem i zimą głębokość bieżnika powinna wynosi 1,6 mm.

Hiszpania – opony zimowe nie są obowiązkowe w Hiszpanii, chyba że istnieje inna decyzja władz lokalnych lub na drodze pojawiają się specjalne znaki drogowe – szczególnie na terenach górskich. Opony z kolcami są dozwolone – tego rodzaju opony uważane są za opony zimowe. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.

Holandia – opony zimowe nie są obowiązkowe, ale wielu kierowców wyposaża swoje samochody w zimowe ogumienie, gdyż Holendrzy często jeżdżą na zimowe wakacje do Francji, Niemiec i Austrii, w związku z tym muszą dostosować się do obowiązujących przepisów w tych krajach. Ze względu na niszczenie nawierzchni w Holandii nie jest dozwolone stosowanie opon z kolcami. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm. Nie ma obowiązku wożenia łańcuchów śnieżnych.

Irlandia – opony zimowe nie są obowiązkowe w Irlandii, dopuszczalne są opony z kolcami, których powinno używać się tylko w na ubitym śniegu lub lodzie (jeżeli kierowca jeździ w oponach z kolcami po asfalcie może być pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenia nawierzchni).

Litwaopony zimowe nie są obowiązkowe, ale w okresie od 10 listopada do 1 kwietnia nie można używać opon letnich – należy korzystać z uniwersalnych opon (głębokość bieżnika nie powinna być mniejsza niż 3mm). Opony z kolcami mogą być stosowane od 2 listopada do 9 kwietnia, a są zabronione przez pozostałe miesiące.

Luksemburg – opony zimowe są obowiązkowe w Luksemburgu w przypadku zaśnieżonych i oblodzonych dróg, minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm. Nie ma obowiązku wożenia łańcuchów śnieżnych.

Łotwaw okresie od 1 grudnia do 1 marca wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w opony, które nadają się do jazdy w warunkach zimowych. W okresie od 1 maja do 1 października jest zabronione używanie opon z kolcami. Dodatkowo głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 4 mm.

Macedonia – w okresie od 15 listopada do 15 marca samochody poruszające poza terenem zabudowanym winny być wyposażone:

 •  pojazdy do 3,5 tony:
  – opony zimowe na wszystkich kolach pojazdu o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 4 mm,
  – jeżeli ma w wyposażeniu łańcuchy przeciwślizgowe mogą posiadać opony letnie o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 4 mm,
 • pojazdy z napędem na 4 koła (4WD):
  – opony zimowe na wszystkich kołach o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 6 mm,
  – jeżeli w wyposażeniu znajdują się łańcuchy przeciwślizgowe mogą posiadać opony letnie o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 6 mm,
 • pojazdy powyżej 3,5 tony:
  – opony zimowe na wszystkich kołach o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 6 mm,
  – jeżeli w wyposażeniu znajdują się łańcuchy przeciwślizgowe mogą posiadać opony letnie o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 6 m,
  – łopata do odgarniania śniegu.

Pojazd wyposażony w łańcuchy przeciwślizgowe nie może przekraczać prędkości 70 km/h.
Zakaz używania opon kolcowanych.

Mołdawia – brak szczególnych przepisów dotyczących stosowania łańcuchów śnieżnych lub opon zimowych.

Niemcy – łańcuchy śnieżne wymagane są w przypadku pojazdów poruszających się po drogach pokrytych śniegiem, zgodnie ze stosownym oznakowaniem drogowym. Łańcuchy należy montować na osiach napędowych. Maksymalna prędkość wynosi 50 km/h. Kierowcy muszą dostosować typ opon do warunków atmosferycznych. W przypadku śniegu, gołoledzi lub szronu, opony zimowe (lub-całoroczne opony z oznaczeniem M + S) są obowiązkowe. Opony zimowe lub -całoroczne opony są wymagane na wszystkich czterech kołach. Opony zimowe muszą mieć co najmniej 1,6 mm głębokości bieżnika.

Niemieckie władze, chcąc uniknąć ryzyka wypadków, które wiąże się z brakiem odpowiedniego wyposażeniem pojazdów podczas zimy, przewidują kary grzywny (od 40 do 120 € np. 120 € – spowodowanie wypadku). Jeżeli konsument nie używał odpowiednich opon, w razie wypadku w okresie zimowym, może napotkać problemy
z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. Opony z kolcami, które mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni są zabronione.

Norwegia – od 1 listopada do poniedziałku po Wielkanocy minimalna głębokość bieżnika powinna wynosić 3 mm (w innych przypadkach wynosi 1 mm dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony). Od 16 października do 3 kwietnia kierowcy odwiedzający Nordland, Troms i Finnmark muszą wozić ze sobą łańcuchy śnieżne, taki sam obowiązek istnieje w przypadku, gdy przeważają opady śniegu i lód. Nie istnieje obowiązek posiadania opon zimowych w Norwegii, ale zawsze należy dostosować typ opon do panujących warunków atmosferycznych. W rzeczywistości więc powinniśmy jeździć na oponach zimowych w okresie zimowym. Od 1 listopada (lub 15 października w północnej Norwegii) do pierwszego poniedziałku po drugim dniu Wielkanocy kierowcy mogą używać opon z kolcami.

Polska – brak obowiązku stosowania opon zimowych, zakaz stosowania opon kolcowanych. Kierowcy muszą wozić łańcuchy śnieżne, jeśli nakazane jest to przez znaki drogowe.

 

portugalia_flaga

Portugalia – brak szczególnych przepisów dotyczących stosowania opon zimowych; w regionach górskich, takich jak Serra da Estrela, łańcuchy śnieżne dla wszystkich pojazdów są obowiązkowe, jeśli tak nakazują konkretne znaki. Zabrania się używania  opon z kolcami. Zarówno latem i zimą głębokość bieżnika powinna wynosi 1,6mm.

Rosjaw miesiącach zimowych (grudzień, styczeń i luty) pojazdy będą musiały być wyposażone w opony zimowe, które muszą odpowiadać następującym wymaganiom:

 • w opony zimowe muszą być wyposażone wszystkie koła jednostki transportowej (jednostka transportowa oznacza pojazd silnikowy bez przyczepy lub pojazd składający się  z pojazdu silnikowego i przyczepy), 
 • opony zimowe musza być odpowiednio oznakowane poprzez symbole: 3PMSF, (3 peak mountain snowflake) i/lub  ,,M+S”, ,,M&S”, ,,M-S”, (Mud and Snow),

 • jeśli opony nie posiadają wskaźnika zużycia, muszą mieć co najmniej 4 mm głębokości bieżnika,

 • opony są uważane za niezdatne do użytku, jeśli pojawią się wskaźniki zużycia (o ile opony są wyposażone w takie wskaźniki),

 • w opony z kolcami, jeśli są używane, muszą być wyposażone wszystkie koła (wszystkie osie) jednostki transportowej. Używanie takich opon jest zabronione w czasie letnich miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień),

W normalnych warunkach głębokość bieżnika opon musi spełniać następujące wymagania, jeśli wskaźnik zużycia nie jest widoczny:

 • dla pojazdów kategorii N2, N3 i O3, O4 co najmniej 1.0mm głębokości bieżnika,
 • dla pojazdów kategorii M2 and M3 co najmniej 2.0mm głębokości bieżnika, 
 • dla pojazdów kategorii M1, N1, i O1, O2 co najmniej 1.6mm głębokości bieżnika.
 • jeśli będzie to konieczne, okres używania opon zimowych może być przedłużony przez regionalne jednostki administracji publicznej państw członkowskich Unii Celnej.

Rumuniaopony zimowe są obowiązkowe na drogach pokrytych śniegiem lub lodem od 1 listopada do 31 marca. Muszą być zamontowane na wszystkich kołach. Opony muszą być opatrzone znakiem M + S lub M & S i mieć co najmniej 1,6 mm głębokość bieżnika. Na publicznych drogach pokrytych śniegiem, lodem dozwolone są opony z kolcami, ale muszą być zatwierdzone (homologowane).

Serbia i Czarnogóra – wyposażenie zimowe jest obowiązkowe w przypadku pojazdów podróżujących przez Serbię i Czarnogórę oraz – ponadto – przez Hercegowinę i Kosowo.

Słowacja – opony zimowe są obowiązkowe, jeżeli wymagają tego warunki pogodowe (drogi są pokryte spójną warstwą śniegu, lodu i szronu.), łańcuchy należy wozić i stosować w miesiącach zimowych. Kierowcy powinni zwracać uwagę na znak „Snehove Retaze”. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1 mm.

Słowenia – od 15 listopada do 15 marca, a poza tym okresem, w zimowych warunkach pogodowych (np. podczas opadów śniegu, gołoledzi itp.), samochody osobowe i pojazdy do 3,5 ton muszą być wyposażone w:

 • opony zimowe na wszystkich kołach lub 
 • opony letnie na wszystkich kołach + łańcuchy śniegowe w bagażnikuu

W obu przypadkach, minimalna głębokość bieżnika musi wynosić 3 mm.

Szwajcaria – opony zimowe – wyposażenie pojazdu w opony zimowe nie jest obowiązkowe ale kierowca pojazdu, który utrudnia ruch ze względu na jego nieprzystosowanie do warunków atmosferycznych karany jest mandatem.

Łańcuchy przeciwślizgowe – używanie jest obowiązkowe w regionach gdzie umieszczony jest międzynarodowy znak drogowy “łańcuchy obowiązkowe”. Łańcuchy winny być nałożone przynajmniej na koła napędowe.
Opony kolcowane  używanie jest dozwolone jest  w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia. Jeżeli warunki atmosferyczne lub drogowe tego wymagają. Władze każdego kantonu mogą zmienić okres używania opon okolcowanych, zwłaszcza w górach. W opony okolcowane mogą być wyposażone pojazdy/zespoły pojazdów o dmc do 7,5 tony. Kolce nie mogą przekraczać 1,5 mm długości. Pojazd zrejestracją zagraniczną wyposażony w opony okolcowane może poruszać się w nich w okresie w jakim dozwolone jest  w kraju jego rejestracji nawet  gdy przekracza okres ich używania w Szwajcarii. Pojazd z rejestracją zagraniczną wyposażony w opony okolcowane (na wszystkich lub tylko na napędowych kołach) może poruszać się po Szwajcarii pod warunkiem, że wyposażenie takie jest dozwolone w kraju rejestracji pojazdu.

Jednakże pojazdy wyposażone w opony okolcowane nie mogą poruszać się po autostradach i drogach ekspresowych za wyjątkiem A13 na odcinku Thusis – Mesocco (tunel San Bernardino) i A2 na odcinku Göschenen – Airolo (tunel St. Gothard).

Pojazd wyposazony w opony okolcowane nie może przekraczać prędkości 80 km/h za wyjątkiem ograniczeń wewnętrznych.

Pojazd winien posiadać z tyłu plakietkę informującą o dozwolonej prędkości.

Szwecja – między 1 grudnia a 31 marca jest obowiązkowe posiadanie zimowych opon lub równorzędnego sprzętu. Podczas tego okresu głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 3 mm. Każda przyczepa przymocowana do pojazdu musi być dostosowana do wymogów dotyczących opon. Opony z kolcami są dozwolone od 1 października i 15 kwietnia albo jeżeli zimowe warunki drogowe tego wymagają. Zasady te stosuje się również do zagranicznych samochodów podróżujących po Szwecji.

Turcja pojazdy obowiązkowo muszą być wyposażone w łańcuchy na koła w celu przejazdu po zaśnieżonych drogach. Łańcuchy obowiązują w dniach, w których pada śnieg lub drogi są oblodzone. Każdy samochód musi posiadać parę łańcuchów.

Ciężarówki muszą posiadać opony zimowe każdego roku od 1 grudnia do 1 kwietnia. W zależności od warunków pogodowych Ministerstwo ma prawo przedłużyć ten okres o 1 miesiąc, a właściciele pojazdów, których kierowcy nie przestrzegają wymogu mogą zostać ukarani mandatem na kwotę do 500 TL.

Ponadto dla samochodów ciężarowych ustalone są ograniczenia masy – do 20 ton.  W przypadku przekroczenia tego limitu auto będzie mogło kontynuować jazdę po dostosowaniu wagi do obowiązujących w Turcji wymogów. Ministerstwo dysponuje prawem przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia o  miesiąc, jeżeli będą tego wymagały warunki pogodowe.

Ukrainabrak jest przepisów dotyczących opon zimowych a łańcuchy śniegowe nie są obowiązkowe.

Węgry – łańcuchy śnieżne mogą być stosowane na drogach pokrytych śniegiem lub lodem, przy zachowaniu maksymalnej prędkości 50 km/h. W przypadku, gdy na przejściu granicznym jest postawiony znak „Mandatory use of snow chains”, granicę przekroczyć mogą jedynie pojazdy wyposażone w łańcuchy. W wyjątkowych warunkach pogodowych, pojazdy mogą nie być przepuszczane przez granicę. Za stosowanie łańcuchów na suchych nawierzchniach obowiązują wysokie kary. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm. Nie ma szczególnych przepisów dotyczących stosowania opon zimowych.

Wielka Brytania i Północna Irlandiaopony zimowe w Wielkiej Brytanii nie są obowiązkowe, ale są dozwolone. Dozwolone są również łańcuchy oraz opony z kolcami. W każdym wypadku samochody powinny być tak dostosowane do jazdy w warunkach zimowych, aby nie powodować szkód w nawierzchni dróg.

Włochy – łańcuchy śnieżne należy stosować, gdy są konieczne lub zgodnie z oznakowaniem drogowym, dlatego lepiej wozić je ze sobą. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.

Źródło: Opracowanie Netcar na podstawie: Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych.

Zdjęcia: Michelin, Goodyear oraz Ottinger.

Ashley I chose this school for three reasons the focus on primary buy cheap essay https://essayclick.net care, the diversity within the class, and the location

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.